Đàm Tuyên

Đàm Tuyên
87
Tuyên Gà
GIỚI THIỆU
Tiền đạo
Thất học
Thất nghiệp
Sống tại: 
Hà Nội
Đến từ: 
Hưng Yên
Độc thân

Bạn đang nghĩ gì?