Danh sách thành viên

Danh sách thành viên
Mon, 11/12/2018 - 14:24

STT

Họ tên

Số áo

Tên áo

Vị trí

Ghi chú

 Quỹ

1

DFT Trần Đức

86

Tiger

Giữa

1986, DFT

T 11

2

SEGU Giang

 

 

Giữa

SEGU, QL quỹ, đăng công bố quỹ hàng tuần

 

3

SEGU Nguyên

 

 

Tiền đạo

SEGU

 

4

SEGU Việt

 

 

Cánh

SEGU

 

5

SEGU Sơn

 

 

Tiền đạo

SEGU

 

6

SEGU Long

 

 

Tiền đạo

SEGU

 

7

SEGU Tun

 

 

Cánh

SEGU

 

8

SEGU Đức

 

 

Cánh

SEGU

 

9

DFT Tuấn Anh

 

 

Cánh

1981, DFT, Ưu tiên

T 11

10

DFT Trung

 

 

Tiền đạo

DFT

 

11

DFT Tùng

 

 

Cánh

DFT

T 11

12

DFT Toàn

 

 

Tiền đạo

DFT

T 11

13

DFT Thưởng

 

 

Chốt

DFT, Đăng lịch đá, Viết bài

Free

14

DFT Vũ

 

 

Tiền đạo

DFT

T 11

15

DFT Vinh

 

 

Tiền đạo

DFT

T 11

16

DFT Hiếu

 

 

Cánh

1983, DFT

T 11

17

DFT Hảo

 

 

Thủ môn

DFT

Free

18

DFT Hùng

 

 

Cánh

DFT, Ưu tiên

T 11

19

DFT Thắng

10

Chim Én

Cánh

DFT, Ưu tiên

T 11

20

Nghĩa

 

 

Cánh

1983

 

21

Tuyên

 

 

Tiền đạo

1987

 

Đam mê, sáng tạo và tinh tế trong từng sản phẩm và dịch vụ
 
Thành lập ngày 15/5/2012
Ready @ 2014