DFT Thành Trung

DFT Thành Trung
08
Tàn Tro
GIỚI THIỆU
Tiền đạo
Thất học
Công ty Công nghệ DFT
Sống tại: 
Hà Nội
Đến từ: 
Hà Nội
Độc thân

Bạn đang nghĩ gì?