Đội trưởng Trần Đức

Đội trưởng Trần Đức
86
Tiger
GIỚI THIỆU
Giữa
Chém thần tại học viện CNTT iPMAC
Cày cuốc tại Công ty Công nghệ DFT
Sống tại: 
Hà Nội
Đến từ: 
Quảng Ninh
Đã kết hôn

Bạn đang nghĩ gì?