Lịch đá hàng tuần

Lịch đá hàng tuần
Sun, 10/28/2018 - 11:52

Lịch đá, sân:
- Tập trung 6h30 sáng, tuần đá T7, tuần đá CN

  Lịch đá đăng trên group: 

  https://www.facebook.com/groups/880013402123211/
- Sân bóng Thành Phát, Hoàng Minh Giám

Đam mê, sáng tạo và tinh tế trong từng sản phẩm và dịch vụ
 
Thành lập ngày 15/5/2012
Ready @ 2014