Ngân quỹ

Ngân quỹ
Mon, 11/12/2018 - 14:24

- DFT tài trợ 500k/tháng
- AE tự đóng 200k/người/đợt, dự kiến 3 tháng thu 1 lần
- Chi trả tiền sân nước 300k/trận, đóng theo tháng
- Chi trả các khoản thưởng cho thành viên đội bóng
- Tiền nước, vé xe, ăn sáng, chi phí khác… thành viên tự túc
- Đăng ký thủ môn: Miễn quỹ

Thu mới nhất

Chưa cập nhật

Chi mới nhất

Chưa cập nhật

Thành viên nợ quỹ

STT

Họ tên

Ghi chú

Thưởng

Phạt

 Mới nhất

1

DFT Trần Đức

 

 

5

 

2

SEGU Giang

 

 

15

Đi muộn

3

SEGU Nguyên

 

 

5

 

4

SEGU Việt

 

 

 

 

5

SEGU Sơn

 

 

 

 

6

SEGU Long

 

 

 

 

7

SEGU Tun

 

 

 

 

8

SEGU Đức

 

 

5

Đi muộn

9

DFT Tuấn Anh

Ưu tiên

 

 

 

10

DFT Trung

 

 

15

Đi muộn

11

DFT Tùng

 

 

25

Nghỉ ko phép

12

DFT Toàn

 

 

 

 

13

DFT Thưởng

Free

 

5

Đi muộn

14

DFT Vũ

 

 

10

Đi muộn

15

DFT Vinh

 

 

30

Đi muộn

16

DFT Hiếu

 

 

5

 

17

DFT Hảo

Free

50

 

 

18

DFT Hùng

Ưu tiên

 

 

 

19

DFT Thắng

Ưu tiên

 

 

 

20

Nghĩa

 

 

5

 

21

Tuyên

 

 

 

 

Đam mê, sáng tạo và tinh tế trong từng sản phẩm và dịch vụ
 
Thành lập ngày 15/5/2012
Ready @ 2014