Số: 86
Giữa
Số: 7
Giữa
Số: 10
Tiền đạo
Số: 81
Hậu vệ cánh
Số: 08
Tiền đạo
Số: 87
Tiền đạo
Số: 26
Hậu vệ cánh
Số: ?
Hậu vệ cánh
Số: ?
Tiền đạo
Số: ?
Hậu vệ cánh
Số: ?
Hậu vệ cánh
Số: ?
Chốt
Số: ?
Tiền đạo
Số: ?
Tiền đạo
Số: ?
Hậu vệ cánh
Số: ?
Thủ môn
Số: ?
Hậu vệ cánh
Số: ?
Tiền đạo
Số: ?
Hậu vệ cánh
Số: 10
Hậu vệ cánh
Tun
Số: ?
Hậu vệ cánh
GIỚI THIỆU
Đội bóng Ready bao gồm các anh em nhân viên Công ty Công nghệ DFT, các học viên Học viện NIIT iPMAC, cùng anh em thân thiết chơi cùng nhau, hoạt động thể dục thể thao cùng nhau. Với tiêu chí vui vẻ, đoàn kết, nhiệt tình là chính, tạo dựng và duy trì một sân chơi lành mạnh, bổ ích.
 
Thành lập ngày 15/5/2012
Ready @ 2014