Nội quy đội bóng (Cập nhật 26/10/2018)

Nội quy đội bóng (Cập nhật 26/10/2018)
Fri, 10/26/2018 - 14:45

Thưởng:
- Thành viên đăng lịch đá hàng tuần; đăng phóng sự các trận, tối thiếu 1 tháng 1 bài, đề nghị 1 trận 1 bài => Free quỹ, bài hay thưởng nóng 50k
- Thi thoảng thành viên đội bóng có bài viết hay (gửi đội trưởng đội phó review trước), đăng group được ae thành viên đội bóng đánh giá cao, đội trưởng đội phó sẽ quyết định thưởng nóng 50k
- Mỗi trận bình chọn 1 thành viên ấn tượng, thưởng nóng 50k
- Cập nhật thêm sau

Phạt:
- Nghỉ phải comment vào bài đăng lịch đá (trước 22h đêm), vi phạm phạt 20k, đc phép xin nghỉ hộ
- Đi muộn so với giờ tập trung theo bài đăng lịch đá, phạt 5k
- Cập nhật thêm sau

Ưu tiên:
- Thành viên đăng ký Ưu tiên, Đội trưởng đội phó sẽ xem xét và quyết định
- Thành viên Ưu tiên miễn thưởng miễn phạt